Direct boeken
Kamperen Huren

Oostkapelle fiets 4 daagse

Welkom op de pagina van de Oostkapelle Fiets 4 daagse

Welkom op de pagina van de Oostkapelle Fiets 4 daagse

Dit is de vierde editie van de fiets 4 daagse Oostkapelle op het mooie Walcheren. Je hebt vast al eens rond gefietst op dit mooie Zeeuwse eiland. Wij hebben 4 bijzondere routes voor je uitgezet. Op elke route zal er halverwege een stempelpost zijn, waar je op de locatie ook kan uitrusten.

Startlocatie: Grand café de pekelinge/Camping de Pekelinge (Landmetersweg 1, 4356RE Oostkapelle)
Starten: elke dag van 09:00-12:00 uur 

Routes 40-45 km
De tochten zullen allemaal een gedeelte van Walcheren verkennen. Natuurlijk voert ook 1 van de tochten langs de Walcherse kust. Zaterdag is er tevens keuze uit een kortere route van 20-25 km. Dus zeer geschikt voor families met kinderen.

Kosten voor deelname:
4 dagen €12,50 p.p. voor-inschrijven €10,00 euro p.p. Naast de 4 routes ontvang je na afloop ook een herinnering aan deze 4 daagse .

Deelname per dag  €3,50. Voor deelname per dag kan er niet voor-ingeschreven worden (je ontvangt dan geen herinnering)

Kinderen tot 12 jaar €2,00 per dag.

Voor-inschrijven kan tot 1 september.
Het inschrijfgeld maak je over op rekeningnummer  NL61 RABO 0311 2958 19 ten name van Grand Cafe de Pekelinge met omschrijving: Oostkapelle Fiets 4 daaqse

Graag ook een  mail versturen naar Pekelinge@ardoer.com

Met vermelding van :
Naam
Adres
Email
Aantal personen
Wel/niet deelname aan mosselfestijn(of saté)

Inschrijven op de dag zelf ook mogelijk

Feestelijke afsluiting Grand Cafe de Pekelinge

Mosselfestijn € 15,00 pp

We zullen lange tafels gereed zetten waar je gezellig mossels kunt eten (voor de niet liefhebber is er sate met frites) onder het genot van een drankje en het eten kunt u gezellig napraten over de tocht.

Inschrijven voor mosselfestijn kan door € 15,00 p.p over te maken op rekeningnummer  NL61 RABO 0311 2958 19 ten name van Grand Cafe de Pekelinge

Kampeer Arrangement in combinatie met Fiets 4 daagse Oostkapelle en Mossel 10 daagse

*5 dagen kamperen incl 2 personen op een comfortplaats voor € 137,50
*Incl. inschrijfgeld fiets4daagse (€ 10,- p.p)
*2x mosselmaaltijd tijdens het mosselfestijn (€ 12,50 p.p.),

Vermeld bij het reserveren van het kampeerarrangement online dat je het fiets 4 daagse arrangement wilt boeken. Wij verzorgen dan je gratis inschrijving voor de fiets 4 daagse en de reservering van de mosselmaaltijd.

Organisatie

Deze editie wordt georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers die al ervaring hebben in het organiseren van diverse hardloopwedstrijden en zelf veelvuldig deelnemer aan diverse fiets 4 daagsen. Dit allemaal in samenwerking met Camping de Pekelinge en Grand Cafe de Pekelinge. De camping profileert zich door zijn sport-en adventure programma en is tevens een samenwerking aangegaan met Sportdorp Oostkapelle. Grand Cafe de Pekelinge ondersteunt al jaren de stadsloop Middelburg en sponsort 2 voetbalelftallen. Genoeg binding met sport en bewegen en met ons mooie eiland Walcheren waarover  wij voor u 4 tochten hebben uitgeschreven.

Ben je enthousiast? Kijk ook eens op www.fiets-4daagse.nl voor andere fiets-4-daagsen!

Reglement Oostkapelle fiets 4 daagse

De inschrijving per persoon , tot deelname staat open voor een ieder, die de leeftijd van 14 heeft bereikt, met dien verstande dat bij inschrijving in gezinsverband geen leeftijdsgrens is ingesteld.  De inschrijving is persoonlijk en niet  overdraagbaar.

De fiets 4 daagse is een recreatie evenement zonder wedstrijd evenement.

De gemiddelde snelheid mag niet hoger liggen dan 25 km/u .

Bij inschrijving verklaart de deelnemer dat hij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond is. De deelnemer dient dit zelf te beoordelen. Bij twijfel wordt afgeraden om deel te nemen. 

De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen en of ziekte noch voor verlies van persoonlijke bezittingen en vrijwaart de organisatie voor alle vorderingen welke het gevolg kunnen zijn van deelnemen.

De deelnemers zijn verplicht de voor iedere fietser geldende verkeersregels in acht te nemen. Zij hebben geen bijzondere rechten. Alle aanwijzingen van politie , dan wel verkeersregelaars dienen strikt te worden opgevolgd.

De fietsen dienen aan de wettelijk gestelde eisen te voldoen. Het gebruik van bromfietsen is niet toegestaan.

Het spreekt voor zich dat deelnemers geen afval en of andere rommel op het parcours achterlaten. Graag afgeven bij de rustplaatsen.

De organisatie van de Fiets 4 daagse behoudt zich het recht de start en of finishtijden en plaatsen te wijzigen dan wel de fiets 4 daagse geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden dan wel andere calamiteiten waarbij in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat geen recht op restitutie.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur  van de fiets 4 daagse. De organisatie zorgt ervoor dat elke deelnemer bij inschrijving kennis kan nemen van dit reglement.

De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in druk, op internet, foto, film voor promotionele doeleinden van de  organisatie zonder daar vergoeding voor te claimen.

Overtreding van het reglement kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

De deelnemer verklaart zich met inschrijving bekend met het reglement

Naar boven